Plushes

 • Dobby Plush

  £19.00
 • Crookshanks Plush

  Crookshanks Plush

  £19.00
 • Hedwig Collector’s Plush

  £38.00
 • Hedwig Plush

  £19.00
 • Fawkes Plush

  Fawkes Plush

  £19.00
 • Dobby Collector’s Plush

  £38.00
 • The Monster Book of Monsters Plush

  The Monster Book of Monsters Plush

  £47.00
 • Scabbers Plush

  £19.00
 • Fluffy Collector’s Plush

  £38.00
 • Hungarian Horntail Plush

  £38.00
 • Fawkes Collector’s Plush

  £38.00
 • Crookshanks Collector’s Plush

  £38.00
 • Buckbeak Collector’s Plush

  £38.00
 • Chocolate Frog Plush & Pillow

  £38.00